Algemene voorwaarden CV ketel op maat

CV ketel op maat is een onderdeel van ‘Van Mierlo Installatietechniek’.

Algemene voorwaarden Voor onderhoud-en serviceabonnementen voor woninginstallaties (Van Mierlo Installatietechniek)

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een serviceabonnement.

Artikel 2: Begripsomschrijvingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Het bedrijf: Van Mierlo Installatietechniek., gevestigd te Geldrop.
  2. Klant: degene, die een abonnement met het bedrijf heeft afgesloten.
  3. Abonnement: de overeenkomst tussen klant en het bedrijf die het bedrijf verplicht tot het verrichten van onderhoud en het oplossen van storingen volgens de bij het abonnement behorende productomschrijving.
  4. Onderhoud: het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een toestel en/of randa